Uppgradera din webbläsare.

Tyvärr är Internet Explorer en föråldrad webbläsare och vi stöder för närvarande inte den. För att få bästa surfupplevelse, uppgradera till Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari.

Att börja använda ClimateView

ClimateView handlar om att göra komplexa problem hanterbara. Verktyget är lätt att använda och vårt användarteam hjälper dig att komma igång.

Vad visar dashboarden?

Vad visar översikten?

Den visar utsläpp, lösningar, trender och handlingar – allt på en och samma gång. Du kan lätt navigera mellan de olika nivåerna, från den övergripande helhetsbilden ända ner till detaljnivå.

Rött: Utsläpp

Grönt: Lösningar och deras potential när det kommer till att minska utsläppen

Grafer: Indikatorer som representerar utvecklingen för respektive lösning i realtid

Gula lappar: Föreslagna, godkända samt genomförda beslut och åtaganden som på olika sätt förväntas påverka resultatet

Var kommer informationen ifrån?

Din ClimateView baseras initialt på offentlig information som samlas in från lokala, nationella samt internationella instanser. Den här typen av information som vanligtvis är spridd över olika sorters diagram, texter och presentationer samlas nu på ett och samma ställe. De olika målen blir konkreta och kan lättare följas upp.

Kalkylblad i Excel Det vanligaste formatet när det kommer till att sammanställa utsläppsdata. ClimateViews verktyg omvandlar existerande data till ett lättöverskådligt format.

Hierarkier/Nivåer Informationen sorteras in i en hierarkisk struktur som vem som helst kan navigera. Kompatibelt med GHG-protokollet.

Informationshantering Hantering och uppdatering av komplex information blir betydligt mer enkelt och effektivt

Varifrån hämtas data?
Vilka använder ClimateView?

Vem är ClimateView framtaget för?

ClimateView har idag fyra olika användarkategorier som har en sak gemensamt: en uttalad strävan mot att reducera utsläppen av koldioxid

Städer och regioner

Stater

Företag

Medborgarinitiativ

Nätverkseffekter

Varje ny stat eller stad som börjar använda ClimateView kan dra nytta av den samlade information och de insikter som finns tillgänglig tack vare andra stater och städer som redan använder nätverket. Framgångsrika exempel och nya lösningar kan snabbt delas mellan användarna.

Ersätter översikter/handlingsplaner och rapporter

Rapporter har blivit standardformatet när det kommer till att kommunicera föreslagna klimatåtgärder. Dessa rapporter är ofta dyra och tidskrävande att sammanställa – och de är i sin utformning statiska och linjära, vilket gör dem svåra att överblicka och uppdatera.

ClimateView är ett operativt verktyg avsett för arbete med klimatomställning och bidrar med struktur, tydlighet och transparens i en process som innefattar många intressenter. ClimateView förvandlar information till handling, sparar tid och reducerar kostnader.

Vill du veta mer?

ClimateView är ett verktyg som förenklar klimatomställningen i alla led - från strukturering och prioritering, samordning och samverkan till uppföljning och kommunikation. Kontakta oss för få reda på hur du kommer igång. Börja här.

Tack! Ditt meddelande har mottagits!
Hoppsan! Något gick fel.