Uppgradera din webbläsare.

Tyvärr är Internet Explorer en föråldrad webbläsare och vi stöder för närvarande inte den. För att få bästa surfupplevelse, uppgradera till Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari.

ClimateViews syfte - att hjälpa världen att genomföra klimatomställningen tillsammans

Företaget

ClimateView grundades 2018 med tre grundprinciper:
- Tillsammans
- Handling
- Transparens

Vår övertygelse är att klimatomställningen måste genomsyras av dessa principer för att lyckas.

Genom att kombinera digital expertis och kunskap inom organisationsteori skapade vi ett gemensamt språk för klimatomställningen, som harmoniserar olika typer av data och information - utsläppsdata, lösningspotentalier, indikatorer och styrmedel.

Klimatomställningar

Koldioxidutsläppen behöver successivt minska för att slutligen reduceras till noll, och ju snabbare vi kan genomföra den omställningen desto bättre.

Klimatomställningar är dock unika när det kommer till både omfattning och komplexitet. Vi har aldrig tidigare försökt oss på något liknande. För att en sådan omställning ska vara möjlig krävs en kombination av allt från enskilda handlingar, politiska åtgärder och teknologiska lösningar till icke-teknologiska lösningar – något som innefattar hela spektrat från fusionskraft till eldrivna flygplan, cykling och promenader. Dessutom måste alla dessa alternativ utforskas parallellt.

Det här arbetet kommer att kräva ett samarbete mellan och inom politiska organ – på både central och lokal nivå. Även regeringar, industrin och samhället i stort måste
samarbeta.

Vi kan lösa klimatfrågan – men bara tillsammans.

Partners

Vill du veta mer?

ClimateView är ett verktyg som förenklar klimatomställningen i alla led - från strukturering och prioritering, samordning och samverkan till uppföljning och kommunikation. Kontakta oss för få reda på hur du kommer igång. Börja här.

Tack! Ditt meddelande har mottagits!
Hoppsan! Något gick fel.